Aktuelno

FSN - ZBORNIK SAŽETAKA 2024


U nastavku možete preuzeti zbornik sažetaka Fakulteta Sportskih Nauka 2024. 

FSN-Zbornik sažetaka 2024: PREUZMITE ZBORNIK
LINKOVI ZA ZOOM KONFERENCIJU

U srijedu 13.3. u 10:00h izvršiće se test ZOOM aplikacije. U nastavku su linkovi i za oba dana konferencije. 


Mart 13, 2024 10:00h (TEST)
Meeting ID: 679 192 8209
Passcode: FDH540

Mart 14, 2024 10:00h
Meeting ID: 679 192 8209
Passcode: FDH540

Mart 15, 2024 10:00h
Meeting ID: 679 192 8209
Passcode: FDH540

LINKOVI SU RAZLIČITI ZA SVE TRI DANA! Poštovani,


U prilogu treći poziv za našu Međunarodnu konferenciju "Sportske nauke i zdravlje" sa informacijama o uvodničarima i njihovim temama. 
Podsjećamo da su prijave na našu Međunarodnu konferenciju do 01. marta 2024 godine a da je sama Konferencija 14. i 15. marta 2024 godine. 

Srdačno Vas pozdravljamo i očekujemo na našoj Međunarodnoj konferenciji.  

Dokument:
Treći poziv Konferencija 2024

POZIV ZA UČEŠĆE NA 14. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI ''SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE''

OBJAVLJENO 5. JANUAR 2024 - 13:07

U nastavku je zoom link za pristup 14. e-međunarodnoj konferenciji ''Sportske nauke i zdravlje'' koja će se održati 14. i 15. 03. 2024.

LINKOVI ZA ZOOM KONFERENCIJU

U srijedu 13.3. u 10:00h izvršiće se test ZOOM aplikacije. U nastavku su linkovi i za oba dana konferencije.


Mart 13, 2024 10:00h (TEST)

https://us06web.zoom.us/j/6791928209?pwd=NGFOSWVCY0VXTFdtMWZpMXE3bVp3QT0...

Meeting ID: 679 192 8209

Passcode: FDH540


Mart 14, 2024 10:00h

https://us06web.zoom.us/j/6791928209?pwd=NGFOSWVCY0VXTFdtMWZpMXE3bVp3QT0...

Meeting ID: 679 192 8209

Passcode: FDH540


Mart 15, 2024 10:00h

https://us06web.zoom.us/j/6791928209?pwd=NGFOSWVCY0VXTFdtMWZpMXE3bVp3QT0...

Meeting ID: 679 192 8209

Passcode: FDH540


Organizatori

 • Panevropski univerzitet ''Apeiron'' Banja Luka (Fakultet sportskih nauka, Fakultet zdravstvenih nauka).
 • Gerlev Pe & Sport Academy, Slagelse, Danska
 • Kazakh National Pedagogical University Abai, Kazakhstan
 • TIMS (Fakultet za sport i turizam), Novi Sad, Srbija
 • Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Lipetsk State Pedagogical University. Lipetsk, Rusija

Datum održavanja

 • 14-15.3.2024. godine (četvrtak-petak)


Mjesto održavanja

Panevropski univerzitet ''Apeiron'', Vojvode Pere Krece 13, Banja Luka

Lokacija na:

DMS (degrees, minutes, seconds)

Latitude N 44,45,21,649

Longitude E 17,11,4,335

http://www.apeiron-uni.eu/saroota/Karta%20grada.pdf

http://www.apeiron-uni.eu/kontakti.html


Tematske oblasti Konferencije

 • Predškolsko vaspitanje u funkciji razvoja djece
 • Savremeno školsko fizičko vaspitanje u funkciji pravilnog rasta i razvoja djece i omladine
 • Savremeno fizičko vaspitanje i zdravlje mladih
 • Studentski sport kao faktor zdravog življenja
 • Sport u funkciji rekreacije građana, stanovništva i zdravlja
 • Sportsko rekreativne aktivnosti kao faktor borbe protiv stresa
 • Primjena sportsko-rekreativnih aktivnosti u promjeni načina života ljudi
 • Moderne sportsko-rekreativne aktivnosti (fitnes, ekstremni sportovi i dr.) i zdravlje vježbača
 • Korektivna gimnastika i kineziterapija u otklanjanju posturalnih poremećaja
 • Sport osoba sa posebnim potrebama u funkciji osposobljavanja za život i rad
 • Sport invalida kao faktor zdravlja i resocijalizacije
 • Vrhunski sport i zdravlje
 • Fizioterapija u sportu
 • Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika u sportu
 • Menadžment u sportu
 • Ostale aktuelne teme vezane za sportske nauke i zdravlje 

Prijave

Molimo Vas da učešće na Konferenciji potvrdite slanjem kompletnog rada i blind kopije (kompletan rad bez podataka o autoru) do 1. marta 2024. godine, prijavom isključivo putem elektronske forme na stranici Konferencije ili na e-mail sekretara.

Ovogodišnja Medjunarodna konferencija će biti održana putem ZOOM platforme.

Želimo naglasiti da će odredjeni broj naučnih radova biti objavljeno u specijalnom izdanju časopisa „Sportske nauke i zdravlje“, koji se nalazi na Scopus listi.

Sa prijavom rada obavezno poslati i skeniranu uplatnicu kotizacije na mail sekretara konferencije: srboljub.m.vukovic@apeiron-edu.eu

Prilikom uplate kotizacije troškove transakcije snosi autor.

Sve informacije o Konferenciji možete pratiti putem web stranice www.siz-au.com.

Ove godine očekuje se učešće autora iz više od 10 država.

U prijavi je obavezno potrebno navesti:

 • prezime i ime autora (koautora)*;
 • instituciju iz koje dolazite i zanimanje;
 • podatke za kontakt (e-mail, telefon, adresu);
 • naslov rada i sažetak na jednom od jezika naroda BiH (do 150 riječi - font Times New Roman, veličina slova 12, prored 1)  i na engleskom jeziku;
 • ključne riječi (do 5 riječi) na jednom od jezika naroda BiH i na engleskom jeziku. 

*Jedan autor (koautor), može biti prijavljen na najviše dva rada. NA JEDNOM RADU MOGU BITI NAJVIŠE TRI AUTORA, U IZUZETNIM SLUČAJEVIMA, GDJE JE TO OPRAVDANO, BIĆE DOZVOLJEN IZUZETAK! 

Za više detalja pročitajte Uputstvo za autore.


Kotizacija

Kotizaciju u iznosu od 100 KM (≈55 eur), po radu, možete uplatiti do 1. marta 2024. godine na žiro račun

555-007-0022-4960-12 (Nova Banka) Panevropskog univerziteta „Apeiron“ (sa naznakom ’“za Konferenciju’’).

 

Kotizacija obuhvata: akreditacioni materijal, knjigu sažetaka radova (e-forma) i certifikat.

Zbornik radova (e-forma) će biti štampan i dostupan na web stranici Fakulteta sportskih nauka nakon recenzije radova od strane anonimne recenzentske komisije.

 

U nadi da ćete Vašim učešćem na 14. međunarodnoj konferenciji „Sportske nauke i zdravlje“ dati svoj naučni, stručni i društveni doprinos, unaprijed zahvalni.


Kontakt

Fakultet sportskih nauka

Sportske nauke i zdravlje   E-mail: siz@apeiron-edu.eu

dekan prof. dr Velibor Srdić: +387 (0) 51 247 924; 

E-mail: velibor.g.srdic@apeiron-edu.eu;

prodekan prof. dr Osmo Bajrić: +387 (0) 51 247 936; 

E-mail: osmo.s.bajric@apeiron-edu.eu;

Sekretar konferencije – Srboljub Vuković +387 65 310 686

E-mail: srboljub.m.vukovic@apeiron-edu.eu


Fakultet zdravstvenih nauka

dekan prof. dr Liljana Stojanović Bijelić: +387 (0) 51 247 923;

E-mail:ljiljana.v.stojanovicbjelic@apeiron-edu.eu;

prodekan prof. dr Branislav Mihajlović: +387 (0) 51 247 935;

E-mail: branislav.r.mihajlovic@apeiron-edu.eu;

prodekan prof. dr Gordan Bajić;

E-mail: gordan.z.bajic@apeiron-edu.eu;

U Banjoj Luci, 03.01.2024. godine

Za Organizacioni odbor,

Prof. dr Velibor Srdić, predsjednik

OBAVJEŠTENJE!

Poštovani autori, svi radovi koji budu stigli na mail adresu poslije 15.04., biće uvršteni u decembarski broj Časopisa ''Sportske nauke i zdravlje''.

UREDNIŠTVO ČASOPISAFSN - ZBORNIK SAŽETAKA 2023


U nastavku možete preuzeti zbornik sažetaka Fakulteta Sportskih Nauka 2023.

FSN - Zbornik sažetaka 2023: PREUZMITE ZBORNIK
POSTER PREZENTACIJE NAŠIH UČESNIKA

U nastavku možete preuzeti poster prezentacije naših učesnika međunarodne konferencije ''Sportske nauke i zdravlje''.

Fizička priprema tenisera: Preuzmite prezentaciju

Košarka u invalidskim kolicima: Preuzmite prezentaciju

Poster prezentacija artikulacija nastavnog časa: Preuzmite prezentaciju

SNZ 2023 INCLUSION IN PE TEACHING: Preuzmite prezentacijuPROGRAM RADA NA 13. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI ''SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE''

U nastavku je program rada 13. međunarodne konferencije ''Sportske nauke i zdravlje''.

Konferenciji se može pristupiti putem linka:

https://us06web.zoom.us/j/6791928209?pwd=NGFOSWVCY0VXTFdtMWZpMXE3bVp3QT09

Meeting ID: 679 192 8209

Passcode: FDH540 

Link i pristupni podaci su isti za oba dana.

POZIV ZA UČEŠĆE NA 13. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI ''SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE'' 


U nastavku je zoom link za pristup 13. e-međunarodnoj konferenciji ''Sportske nauke i zdravlje'' koja će se održati 16. i 17. 03. 2023.

Konferenciji se može pristupiti putem linka:

https://us06web.zoom.us/j/6791928209?pwd=NGFOSWVCY0VXTFdtMWZpMXE3bVp3QT09

Meeting ID: 679 192 8209

Passcode: FDH540 

Link i pristupni podaci su isti za oba dana.


Organizatori

 • Panevropski univerzitet ''Apeiron'' Banja Luka (Fakultet sportskih nauka, Fakultet zdravstvenih nauka).
 • Gerlev Pe & Sport Academy, Slagelse, Danska
 • Kazakh National Pedagogical University Abai, Kazakhstan
 • TIMS (Fakultet za sport i turizam), Novi Sad, Srbija
 • Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Lipetsk State Pedagogical University. Lipetsk, Rusija

Datum održavanja

 • 16-17.3.2023. godine (četvrtak-petak)


Mjesto održavanja

Panevropski univerzitet ''Apeiron'', Vojvode Pere Krece 13, Banja Luka

Lokacija na:

DMS (degrees, minutes, seconds)

Latitude N 44,45,21,649

Longitude E 17,11,4,335

http://www.apeiron-uni.eu/saroota/Karta%20grada.pdf

http://www.apeiron-uni.eu/kontakti.html


Tematske oblasti Konferencije

 • Predškolsko vaspitanje u funkciji razvoja djece
 • Savremeno školsko fizičko vaspitanje u funkciji pravilnog rasta i razvoja djece i omladine
 • Savremeno fizičko vaspitanje i zdravlje mladih
 • Studentski sport kao faktor zdravog življenja
 • Sport u funkciji rekreacije građana, stanovništva i zdravlja
 • Sportsko rekreativne aktivnosti kao faktor borbe protiv stresa
 • Primjena sportsko-rekreativnih aktivnosti u promjeni načina života ljudi
 • Moderne sportsko-rekreativne aktivnosti (fitnes, ekstremni sportovi i dr.) i zdravlje vježbača
 • Korektivna gimnastika i kineziterapija u otklanjanju posturalnih poremećaja
 • Sport osoba sa posebnim potrebama u funkciji osposobljavanja za život i rad
 • Sport invalida kao faktor zdravlja i resocijalizacije
 • Vrhunski sport i zdravlje
 • Fizioterapija u sportu
 • Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika u sportu
 • Menadžment u sportu
 • Ostale aktuelne teme vezane za sportske nauke i zdravlje 

Prijave

Molimo Vas da učešće na Konferenciji potvrdite slanjem kompletnog rada i blind kopije (kompletan rad bez podataka o autoru) do 1. marta 2023. godine, prijavom isključivo putem elektronske forme na stranici Konferencije ili na e-mail sekretara.

Ovogodišnja Medjunarodna konferencija će biti održana putem ZOOM platforme.

Želimo naglasiti da će odredjeni broj naučnih radova biti objavljeno u specijalnom izdanju časopisa „Sportske nauke i zdravlje“, koji se nalazi na Scopus listi.

Sa prijavom rada obavezno poslati i skeniranu uplatnicu kotizacije na mail sekretara konferencije: srboljub.m.vukovic@apeiron-edu.eu

Prilikom uplate kotizacije troškove transakcije snosi autor.

Sve informacije o Konferenciji možete pratiti putem web stranice www.siz-au.com.

Ove godine očekuje se učešće autora iz više od 10 država.

U prijavi je obavezno potrebno navesti:

 • prezime i ime autora (koautora)*;
 • instituciju iz koje dolazite i zanimanje;
 • podatke za kontakt (e-mail, telefon, adresu);
 • naslov rada i sažetak na jednom od jezika naroda BiH (do 150 riječi - font Times New Roman, veličina slova 12, prored 1)  i na engleskom jeziku;
 • ključne riječi (do 5 riječi) na jednom od jezika naroda BiH i na engleskom jeziku. 

*Jedan autor (koautor), može biti prijavljen na najviše dva rada. NA JEDNOM RADU MOGU BITI NAJVIŠE TRI AUTORA, U IZUZETNIM SLUČAJEVIMA, GDJE JE TO OPRAVDANO, BIĆE DOZVOLJEN IZUZETAK! 

Za više detalja pročitajte Uputstvo za autore.


Kotizacija

Kotizaciju u iznosu od 100 KM (≈55 eur), po radu, možete uplatiti do 1. marta 2023. godine na žiro račun

555-007-0022-4960-12 (Nova Banka)  Panevropskog univerziteta „Apeiron“ (sa naznakom ’“za Konferenciju’’).

 

Kotizacija obuhvata: akreditacioni materijal, knjigu sažetaka radova (e-forma) i certifikat.

Zbornik radova (e-forma) će biti štampan i dostupan na web stranici Fakultet sportskih nauka nakon recenzije radova od strane anonimne recezentske komisije. 

 

U nadi da ćete Vašim učešćem na 13. međunarodnoj konferenciji „Sportske nauke i zdravlje“ dati svoj naučni, stručni i društveni doprinos, unaprijed se zahvaljujemo.


Kontakt

Fakultet sportskih nauka

Sportske nauke i zdravlje   E-mail: siz@apeiron-edu.eu

dekan prof. dr Velibor Srdić: +387 (0) 51 247 924; 

E-mail: velibor.g.srdic@apeiron-edu.eu;

prodekan prof. dr Osmo Bajrić: +387 (0) 51 247 936; 

E-mail: osmo.s.bajric@apeiron-edu.eu;

Sekretar konferencije – Srboljub Vuković +387 65 310 686

E-mail: srboljub.m.vukovic@apeiron-edu.eu


Fakultet zdravstvenih nauka

dekan prof. dr Liljana Stojanović Bijelić: +387 (0) 51 247 923;

E-mail:ljiljana.v.stojanovicbjelic@apeiron-edu.eu;

prodekan prof. dr Branislav Mihajlović: +387 (0) 51 247 935;

E-mail: branislav.r.mihajlovic@apeiron-edu.eu;

prodekan prof. dr Gordan Bajić;

E-mail: gordan.z.bajic@apeiron-edu.eu;

U Banjoj Luci, 17.11.2022. godine

Za Organizacioni odbor,

Prof. dr Velibor Srdić, predsjednik
Program rada za 12. međunarodnu konferenciju ''Sportske nauke i zdravlje'' 


U nastavku je program rada 12. međunarodne konferencije ''Sportske nauke i zdravlje''.

Konferenciji se može pristupiti putem linka:

https://us06web.zoom.us/j/6791928209?pwd=NGFOSWVCY0VXTFdtMWZpMXE3bVp3QT09

Meeting ID: 679 192 8209

Passcode: FDH540 

Link i pristupni podaci su isti za oba dana.Poziv za učešće na 12. međunarodnoj konferenciji ''Sportske nauke i zdravlje'' 


Organizatori

 • Panevropski univerzitet ''Apeiron'' Banja Luka (Fakultet sportskih nauka, Fakultet zdravstvenih nauka).
 • Gerlev Pe & Sport Academy, Slagelse, Danska
 • Kazakh National Pedagogical University Abai, Kazakhstan
 • TIMS (Fakultet za sport i turizam), Novi Sad, Srbija
 • Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Lipetsk State Pedagogical University. Lipetsk, Rusija

Datum održavanja

 • 17-18.3.2022. godine (četvrtak-petak)


Mjesto održavanja

Panevropski univerzitet ''Apeiron'', Vojvode Pere Krece 13, Banja Luka

Lokacija na:

DMS (degrees, minutes, seconds)

Latitude N 44,45,21,649

Longitude E 17,11,4,335

http://www.apeiron-uni.eu/saroota/Karta%20grada.pdf

http://www.apeiron-uni.eu/kontakti.html


Tematske oblasti Konferencije

 • Predškolsko vaspitanje u funkciji razvoja djece
 • Savremeno školsko fizičko vaspitanje u funkciji pravilnog rasta i razvoja djece i omladine
 • Savremeno fizičko vaspitanje i zdravlje mladih
 • Studentski sport kao faktor zdravog življenja
 • Sport u funkciji rekreacije građana, stanovništva i zdravlja
 • Sportsko rekreativne aktivnosti kao faktor borbe protiv stresa
 • Primjena sportsko-rekreativnih aktivnosti u promjeni načina života ljudi
 • Moderne sportsko-rekreativne aktivnosti (fitnes, ekstremni sportovi i dr.) i zdravlje vježbača
 • Korektivna gimnastika i kineziterapija u otklanjanju posturalnih poremećaja
 • Sport osoba sa posebnim potrebama u funkciji osposobljavanja za život i rad
 • Sport invalida kao faktor zdravlja i resocijalizacije
 • Vrhunski sport i zdravlje
 • Fizioterapija u sportu
 • Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika u sportu
 • Menadžment u sportu
 • Ostale aktuelne teme vezane za sportske nauke i zdravlje 

Prijave

Molimo Vas da učešće na Konferenciji potvrdite slanjem kompletnog rada i blind kopije (kompletan rad bez podataka o autoru) do 12. marta 2022. godine, prijavom isključivo putem elektronske forme na stranici Konferencije ili na e-mail sekretara.

Ovogodišnja Medjunarodna konferencija će biti održana putem ZOOM platforme.

Želimo naglasiti da će odredjeni broj naučnih radova biti objavljeno u specijalnom izdanju časopisa „Sportske nauke i zdravlje“, koji se nalazi na Scopus listi.

Sa prijavom rada obavezno poslati i skeniranu uplatnicu kotizacije na mail sekretara konferencije: srboljub.m.vukovic@apeiron-edu.eu

Prilikom uplate kotizacije troškove transakcije snosi autor.

Sve informacije o Konferenciji možete pratiti putem web stranice www.siz-au.com.

Ove godine očekuje se učešće autora iz više od 10 država.

U prijavi je obavezno potrebno navesti:

 • prezime i ime autora (koautora)*;
 • instituciju iz koje dolazite i zanimanje;
 • podatke za kontakt (e-mail, telefon, adresu);
 • naslov rada i sažetak na jednom od jezika naroda BiH (do 150 riječi - font Times New Roman, veličina slova 12, prored 1)  i na engleskom jeziku;
 • ključne riječi (do 5 riječi) na jednom od jezika naroda BiH i na engleskom jeziku. 

*Jedan autor (koautor), može biti prijavljen na najviše dva rada. NA JEDNOM RADU MOGU BITI NAJVIŠE TRI AUTORA, U IZUZETNIM SLUČAJEVIMA, GDJE JE TO OPRAVDANO, BIĆE DOZVOLJEN IZUZETAK! 

Za više detalja pročitajte Uputstvo za autore.


Kotizacija

Kotizaciju u iznosu od 100 KM (≈55 eur), po radu, možete uplatiti do 12. marta 2022. godine na žiro račun

555-007-0122-4960-28 Panevropskog univerziteta „Apeiron“ (sa naznakom ’“za Konferenciju’’).

 

Kotizacija obuhvata: akreditacioni materijal, knjigu sažetaka radova (e-forma) i certifikat.

Zbornik radova (e-forma) će biti uručen nakon recenzije radova od strane anonimne recenzentske komisije.

 

U nadi da ćete Vašim učešćem na 12. međunarodnoj konferenciji „Sportske nauke i zdravlje“ dati svoj naučni, stručni i društveni doprinos, unaprijed se zahvaljujemo.


Kontakt

Fakultet sportskih nauka

Sportske nauke i zdravlje   E-mail: siz@apeiron-edu.eu

dekan prof. dr Velibor Srdić: +387 (0) 51 247 924; 

E-mail: velibor.g.srdic@apeiron-edu.eu;

prodekan prof. dr Osmo Bajrić: +387 (0) 51 247 936; 

E-mail: osmo.s.bajric@apeiron-edu.eu;

Sekretar konferencije – Srboljub Vuković +387 65 310 686

E-mail: srboljub.m.vukovic@apeiron-edu.eu


Fakultet zdravstvenih nauka

dekan prof. dr Liljana Stojanović Bijelić: +387 (0) 51 247 923;

E-mail:ljiljana.v.stojanovicbjelic@apeiron-edu.eu;

prodekan prof. dr Branislav Mihajlović: +387 (0) 51 247 935;

E-mail: branislav.r.mihajlovic@apeiron-edu.eu;

prodekan prof. dr Gordan Bajić;

E-mail: gordan.z.bajic@apeiron-edu.eu;

U Banjoj Luci, 21.12.2021. godine

Za Organizacioni odbor,

Prof. dr Velibor Srdić, predsjednik

Program rada 11. međunarodne konferencije ''Sportske nauke i zdravlje'' 

U nastavku je program rada 11. međunarodne konferencije ''Sportske nauke i zdravlje''.

Konferenciji se može pristupiti putem linka:

https://zoom.us/j/6791928209?pwd=NGFOSWVCY0VXTFdtMWZpMXE3bVp3QT09 

Meeting ID: 679 192 8209

Passcode: FDH540 

Link i pristupni podaci su isti za oba dana.

Zbornik radova 2020

zbornik 2020Poster prezentacije 10. koferencije "Sportske nauke i zdravlje"


Nikolina Nalesnik 

PUŠENJE KAO FAKTOR RIZIKA 

 

Nataša Šinik 

MONITORING SERUMSKE KREATIN KINEZE KOD SPORTISTA

>>Preuzmite prezentaciju<<

 

Sara Obradović 

MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE OSAM NAJBOLJIH MUŠKIH EKIPA SA EVROPSKOG PRVENSTVA U ODBOJCI 

>>Preuzmite prezentaciju<<

 

Sara Obradović 

MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE OSAM NAJBOLJIH ŽENSKIH EKIPA SA EVROPSKOG PRVENSTVA U ODBOJCI 

>>Preuzmite prezentaciju<<Ivana Radić 

IZLOŽENOST INFEKCIJI 

 

Jelena Bjelošević 

ŠIRENJE BOLESTI VAZDUHOM 

 

Sara Zrilić 

MODELI BOSTI 

 

Marko Bogojević 

DRŽANJE TIJELA I OCJENJIVANJE DRŽANJA TIJELA 

>>Preuzmite prezentaciju<<

 

Jovica Lazarević 

METODIKA OBUKE OSNOVNOG SKIJAŠKOG ZAVOJA

>>Preuzmite prezentaciju<<


Vizija
Sportske nauke svoje postojanje baziraju na znanjima iz fundamentalnih naučnih oblasti (biologije, medicine, filozofije, istorije, fizike, hemije), a potom i iz sociologije, psihologije, pedagogije, kibernetike i drugih nauka. Paralelno sa "oslanjanjem" na navedene nauke, sport, kao pre svega društveni, ali i biološki fenomen, razvijao se i razvija u samosvojnu nauku, koja još uvijek, zbog, pre svega svoje multidisciplinarnosti, nije definisana do kraja.

Misija
Kako bi se jedan veoma bitan segment sportske nauke-zdravlje i uticaj sporta na zdravlje ljudi još bolje definisao, stvorena je ideja da se upravo i na ovakav način, organizovanjem stručno-naučnog skupa pod nazivom "SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE", da konkretan doprinos nastojanjima sporta i medicine da ljudi budu zdraviji i time sposobniji za život i rad, a da im sistematsko bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima postane stil ili način života.