Novi broj časopisa

Novi jubilarni 10. broj Časopisa ''Sportske nauke i zdravlje'' je dostupan online.  Ponosni smo na ovaj mali jubilej našeg Časopisa i zahvalni svim autorima koji su u ovih dvadeset brojeva, svojim radovima doprinijeli da Časopis „Sportske nauke i zdravlje“, postane referentan i da se nalazi u Scopus citatnoj bazi. 

Do sada, u proteklih deset godina, je objavljen 171 rad, od čega: originalnih naučnih radova 87, preglednih radova 24, kratkih saopštenja 46 i stručnih radova 14. Nastavljamo i dalje davati naš doprinos nauci. 

Zaokružujući desetogodišnji ciklus u kome živi naš Časopis, pozivamo kolege stručnjake i istraživače da svoja znanja, dileme, iskustva, istraživanja, riječju svoje misli, i dalje iznose javno, publikujući svoje radove u Časopisu „Sportske nauke i zdravlje“. Srećna 2021. godina i zdravi bili! 

UREDNIŠTVO ČASOPISA

Zbornik radova 2020

zbornik 2020

Snimak X konferencije "Sportske nauke i zdravlje"


Snimak sa prvog dana 10. međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", održane 25.06.2020 na Panevropskom univerzitetu "Apeiron", Banja Luka.

Poster prezentacije sa 10. konferencije "Sportske nauke i zdravlje"

Nikolina Nalesnik 

PUŠENJE KAO FAKTOR RIZIKA 

>>Preuzmite prezentaciju<<

 

Nataša Šinik 

MONITORING SERUMSKE KREATIN KINEZE KOD SPORTISTA

>>Preuzmite prezentaciju<<

 

Sara Obradović 

MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE OSAM NAJBOLJIH MUŠKIH EKIPA SA EVROPSKOG PRVENSTVA U ODBOJCI 

>>Preuzmite prezentaciju<<

 

Sara Obradović 

MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE OSAM NAJBOLJIH ŽENSKIH EKIPA SA EVROPSKOG PRVENSTVA U ODBOJCI 

>>Preuzmite prezentaciju<<Ivana Radić 

IZLOŽENOST INFEKCIJI 

>>Preuzmite prezentaciju<<

 

Jelena Bjelošević 

ŠIRENJE BOLESTI VAZDUHOM 

>>Preuzmite prezentaciju<<

 

Sara Zrilić 

MODELI BOSTI 

>>Preuzmite prezentaciju<<

 

Marko Bogojević 

DRŽANJE TIJELA I OCJENJIVANJE DRŽANJA TIJELA 

>>Preuzmite prezentaciju<<

 

Jovica Lazarević 

METODIKA OBUKE OSNOVNOG SKIJAŠKOG ZAVOJA

>>Preuzmite prezentaciju<<

Zbornik sažetaka 2020

Prijavi se na Sportske nauke i zdravlje RSS