FSN - ZBORNIK SAŽETAKA 2024

U nastavku možete preuzeti zbornik sažetaka Fakulteta Sportskih Nauka 2024. 

FSN-Zbornik sažetaka 2024: PREUZMITE ZBORNIK


OBAVJEŠTENJE!

LINKOVI ZA ZOOM KONFERENCIJU

U srijedu 13.3. u 10:00h izvršiće se test ZOOM aplikacije. U nastavku su linkovi i za oba dana konferencije. 


Mart 13, 2024 10:00h (TEST)
Meeting ID: 679 192 8209
Passcode: FDH540

Mart 14, 2024 10:00h
Meeting ID: 679 192 8209
Passcode: FDH540

Mart 15, 2024 10:00h
Meeting ID: 679 192 8209
Passcode: FDH540

LINKOVI SU RAZLIČITI ZA SVE TRI DANA!

OBAVJEŠTENJE!

Poštovani,

U prilogu treći poziv za našu Međunarodnu konferenciju "Sportske nauke i zdravlje" sa informacijama o uvodničarima i njihovim temama. 
Podsjećamo da su prijave na našu Međunarodnu konferenciju do 01. marta 2024 godine a da je sama Konferencija 14. i 15. marta 2024 godine. 

Srdačno Vas pozdravljamo i očekujemo na našoj Međunarodnoj konferenciji.  

OBAVJEŠTENJE!

INSTRUKCIJE ZA UPLATU
ZA DOMAĆA PLAĆANJA (KM)

Broj računa: 555 007 0022 4960 12

Primalac: Panevropski univerzitet Apeiron; Vojvode Pere Krece 13, 78 000 Banja Luka

Iznos: 200,00 KM

Svrha uplate: Uplata kotizacije za časopis Sportske nauke i zdravlje

OBAVJEŠTENJE!

NAKNADA ZA OBJAVU RADOVA U ČASOPISU

Obavještavamo sve autore da se od 2024.godine objava prihvaćenih članaka u našem Časopisu naplaćuje 100 eura po radu.

UREDNIŠTVO ČASOPISA

Prijavi se na Sportske nauke i zdravlje RSS