Etika

Etika objavljivanja, pravila objavljivanja i zloupotreba podataka


Objavljivanje i autorska prava
 • Svi pristigli članci podliježu strogoj recenziji od strane barem dva recenzenta koji su stručnjaci iz oblasti naučnog rada.
 • Faktori koji se uzimaju u obzir prilikom recenzije su relevantnost, ispravnost, značaj, originalnost, čitljivost i jezik.
 • Prihvatanje rukopisa je ograničeno takvim zakonskim uslovima koje će se primijeniti u slučaju klevete, zloupotrebe autorskih prava i plagijata.
 • Kod objavljenih članka, informacije o relevantnim potencijalnim sukobima interesa biće dostupne javnosti.


Odgovornosti autora
 • Autori moraju da potvrde da je njihov rukopis njihovo autorsko djelo.
 • Autori moraju da potvrde da njihov rukopis nije prethodno objavljen na nekom drugom mjestu.
 • U slučaju da je poslati rukopis rezultat naučnoistraživačkog projekta ili da je, u prethodnoj verziji, bio izložen na skupu u vidu usmenog saopštenja (pod istim ili sličnim naslovom), detaljniji podaci o projektu, konferenciji i slično, navode se u navesti gdje se navode.  Rad koji je već objavljen u nekom časopisu ne može biti preštampan u ovom časopisu.
 • Autori moraju da potvrde da se njihov rukopis trenutno ne razmatra za objavljivanje negdje drugdje.
 • Autori su dužni da navedu sve izvore koje su koristili u pisanju njihovog rukopisa.
 • Autori su dužni da se pridržavaju etičkih standarda koji se odnose na naučnoistraživački rad.
 

Obaveze recenzenta

 • Recenzija mora biti objektivna. Komentari koji se tiču ličnosti autora smatraju se neprimjerenim. Sud recenzenata mora biti jasan i potkrepljen argumentima.
 • Recenzenti bi trebalo svoje stavove da iskažu jasno, sa pratećim argumentima.
 • Recenzenti bi trebalo da čuvaju u povjerenju sve informacije u vezi članka i smatraju ih privilegovanim informacijama.
 • Recenzent ne smije da bude u sukobu interesa sa autorima ili finansijerom istraživanja. Ukoliko postoji sukob interesa, recenzent je dužan da o tome momentalno obavijesti urednika.
 • Recenzent koji sebe smatra nekompetentnim za temu ili oblast kojom se rukopis bavi dužan je da o tome obavijesti urednika.


Obaveze urednika
 • Urednici imaju punu odgovornost i ovlaštenje da odbiju/prihvate članak.
 • Urednici su odgovorni za sadržaj i ukupni kvalitet publikacije.
 • Urednici bi uvijek trebalo da razmotre potrebe autora i čitaoca pri pokušaju da se poboljša publikacija.
 • Urednici bi trebalo da sačuvaju anonimnost pregledanog članka.
 • Urednici bi trebali da osiguraju da je sav materijal koji objavljuju u skladu sa međunarodno prihvaljivim etičkim smjernicama.
 • Urednici bi trebalo da djeluju ukoliko posumnjaju na zloupotrebu, bez obzira da li je rad objavljen ili ne, i preduzmu mjere kako bi uspjeli da riješe problem.
 • Urednici ne bi trebalo da odbace članak na osnovu sumnje.