Časopis

SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE
SPORTS SCIENCE AND HEALTH


ISSN 2232-8211  /  EISSN 2232-822X
UDC 612, UDC 613, UDC 796

SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE
Naučno-stručni časopis iz oblasti sportskih i medicinsko-rehabilitacionih nauka

Izdavač Panevropski univerzitet ’’Apeiron’’ Banja Luka
Urednik izdavača Aleksandra Vidović, Pan-European University ‘‘Apeiron‘’, Bosnia and Herzegovina

Glavni urednik Velibor Srdić, Pan-European University ‘‘Apeiron‘’, Bosnia and Herzegovina
Odgovorni urednik Đorđe Nićin, Pan-European University ‘‘Apeiron‘’, Bosnia and Herzegovina

Index Copernicus Value for 2022 = 109,88

   
Open access: DOI Srpska, DOAJ i SCOPUS

O časopisu / Uređivačka politika / Trenutni broj / Arhiva izdanja