Poziv za učešće na 14. e-međunarodnoj konferenciji "Sportske nauke i zdravlje"

Poštovani,


U prilogu treći poziv za našu Međunarodnu konferenciju "Sportske nauke i zdravlje" sa informacijama o uvodničarima i njihovim temama. 
Podsjećamo da su prijave na našu Međunarodnu konferenciju do 01. marta 2024 godine a da je sama Konferencija 14. i 15. marta 2024 godine. 

Srdačno Vas pozdravljamo i očekujemo na našoj Međunarodnoj konferenciji.  

Dokument:
Treći poziv Konferencija 2024


Organizatori

 • Panevropski univerzitet ''Apeiron'' Banja Luka (Fakultet sportskih nauka, Fakultet zdravstvenih nauka).
 • Gerlev Pe & Sport Academy, Slagelse, Danska
 • Kazakh National Pedagogical University Abai, Kazakhstan
 • TIMS (Fakultet za sport i turizam), Novi Sad, Srbija
 • Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Lipetsk State Pedagogical University. Lipetsk, Rusija

Datum održavanja

 • 14-15.3.2024. godine (četvrtak-petak)


Mjesto održavanja

Panevropski univerzitet ''Apeiron'', Vojvode Pere Krece 13, Banja Luka

Lokacija na:

DMS (degrees, minutes, seconds)

Latitude N 44,45,21,649

Longitude E 17,11,4,335

http://www.apeiron-uni.eu/saroota/Karta%20grada.pdf

http://www.apeiron-uni.eu/kontakti.html


Tematske oblasti Konferencije

 • Predškolsko vaspitanje u funkciji razvoja djece
 • Savremeno školsko fizičko vaspitanje u funkciji pravilnog rasta i razvoja djece i omladine
 • Savremeno fizičko vaspitanje i zdravlje mladih
 • Studentski sport kao faktor zdravog življenja
 • Sport u funkciji rekreacije građana, stanovništva i zdravlja
 • Sportsko rekreativne aktivnosti kao faktor borbe protiv stresa
 • Primjena sportsko-rekreativnih aktivnosti u promjeni načina života ljudi
 • Moderne sportsko-rekreativne aktivnosti (fitnes, ekstremni sportovi i dr.) i zdravlje vježbača
 • Korektivna gimnastika i kineziterapija u otklanjanju posturalnih poremećaja
 • Sport osoba sa posebnim potrebama u funkciji osposobljavanja za život i rad
 • Sport invalida kao faktor zdravlja i resocijalizacije
 • Vrhunski sport i zdravlje
 • Fizioterapija u sportu
 • Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika u sportu
 • Menadžment u sportu
 • Ostale aktuelne teme vezane za sportske nauke i zdravlje 

Prijave

Molimo Vas da učešće na Konferenciji potvrdite slanjem kompletnog rada i blind kopije (kompletan rad bez podataka o autoru) do 1. marta 2024. godine, prijavom isključivo putem elektronske forme na stranici Konferencije ili na e-mail sekretara.

Ovogodišnja Medjunarodna konferencija će biti održana putem ZOOM platforme.

Želimo naglasiti da će odredjeni broj naučnih radova biti objavljeno u specijalnom izdanju časopisa „Sportske nauke i zdravlje“, koji se nalazi na Scopus listi.

Sa prijavom rada obavezno poslati i skeniranu uplatnicu kotizacije na mail sekretara konferencije: srboljub.m.vukovic@apeiron-edu.eu

Prilikom uplate kotizacije troškove transakcije snosi autor.

Sve informacije o Konferenciji možete pratiti putem web stranice www.siz-au.com.

Ove godine očekuje se učešće autora iz više od 10 država.

U prijavi je obavezno potrebno navesti:

 • prezime i ime autora (koautora)*;
 • instituciju iz koje dolazite i zanimanje;
 • podatke za kontakt (e-mail, telefon, adresu);
 • naslov rada i sažetak na jednom od jezika naroda BiH (do 150 riječi - font Times New Roman, veličina slova 12, prored 1)  i na engleskom jeziku;
 • ključne riječi (do 5 riječi) na jednom od jezika naroda BiH i na engleskom jeziku. 

*Jedan autor (koautor), može biti prijavljen na najviše dva rada. NA JEDNOM RADU MOGU BITI NAJVIŠE TRI AUTORA, U IZUZETNIM SLUČAJEVIMA, GDJE JE TO OPRAVDANO, BIĆE DOZVOLJEN IZUZETAK! 

Za više detalja pročitajte Uputstvo za autore.


Kotizacija

Kotizaciju u iznosu od 100 KM (≈55 eur), po radu, možete uplatiti do 1. marta 2024. godine na žiro račun

555-007-0022-4960-12 (Nova Banka) Panevropskog univerziteta „Apeiron“ (sa naznakom ’“za Konferenciju’’).

 

Kotizacija obuhvata: akreditacioni materijal, knjigu sažetaka radova (e-forma) i certifikat.

Zbornik radova (e-forma) će biti štampan i dostupan na web stranici Fakulteta sportskih nauka nakon recenzije radova od strane anonimne recenzentske komisije.

 

U nadi da ćete Vašim učešćem na 14. međunarodnoj konferenciji „Sportske nauke i zdravlje“ dati svoj naučni, stručni i društveni doprinos, unaprijed zahvalni.


Kontakt

Fakultet sportskih nauka

Sportske nauke i zdravlje   E-mail: siz@apeiron-edu.eu

dekan prof. dr Velibor Srdić: +387 (0) 51 247 924; 

E-mail: velibor.g.srdic@apeiron-edu.eu;

prodekan prof. dr Osmo Bajrić: +387 (0) 51 247 936; 

E-mail: osmo.s.bajric@apeiron-edu.eu;

Sekretar konferencije – Srboljub Vuković +387 65 310 686

E-mail: srboljub.m.vukovic@apeiron-edu.eu


Fakultet zdravstvenih nauka

dekan prof. dr Liljana Stojanović Bijelić: +387 (0) 51 247 923;

E-mail:ljiljana.v.stojanovicbjelic@apeiron-edu.eu;

prodekan prof. dr Branislav Mihajlović: +387 (0) 51 247 935;

E-mail: branislav.r.mihajlovic@apeiron-edu.eu;

prodekan prof. dr Gordan Bajić;

E-mail: gordan.z.bajic@apeiron-edu.eu;

U Banjoj Luci, 03.01.2024. godine

Za Organizacioni odbor,

Prof. dr Velibor Srdić, predsjednik