OBAVJEŠTENJE!

Poštovani,

U prilogu treći poziv za našu Međunarodnu konferenciju "Sportske nauke i zdravlje" sa informacijama o uvodničarima i njihovim temama. 
Podsjećamo da su prijave na našu Međunarodnu konferenciju do 01. marta 2024 godine a da je sama Konferencija 14. i 15. marta 2024 godine. 

Srdačno Vas pozdravljamo i očekujemo na našoj Međunarodnoj konferenciji.