Uvodna izlaganja sa sedme međunarodne konferencije


Uvodna izlaganja sa sedme međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", održane 10.03.2017 na Panevropskom univerzitetu "Apeiron", Banja Luka.