Uređivačka politika

Fokus i područje djelovanja

Osnovni cilj je međunarodna razmjena naučnih doprinosa i promocija razmjene znanja  i istraživanja u oblasti sporta i zdravlja. Teme iz oblasti predškolskog vaspitanja razvoja djece, savremeno školsko fizičko vaspitanje u funkciji pravilnog rasta, razvoja i zdravlja omladine, studentski  sport kao faktor zdravog življenja, rekreativne aktivnosti u borbi protiv stresa, u promjeni načina života ljudi, korektivna gimnastika, sport invalida, vrhunski sport i zdravlje.

Autentičnost radova Uredništvo provjerava Ephorus mrežnom uslugom - programom za otkrivanje plagijarizma.Recenzijski postupak

Radovi koji se dostavljaju časopisu prvobitno će biti ocijenjeni od strane uređivačkog odbora korišćenjem nekoliko kriterijuma: primjerenost teme i sadržaja za časopis; uređivanje (priprema rada) i format; te “opšta” vrijednost. Ukoliko su ovi kriterijumi ispunjeni, rad će biti podvrgnut proceduri dvostruke slijepe recenzije od strane najmanje dva priznata i nezavisna recenzenta, gdje će procedura recenzije trajati do 8 sedmica. Svi radovi koji prođu prvu uredničku kontrolu podliježu tzv. dvostrukoj slijepoj recenziji (eng. double-blind review) kojom se ne otkriva identitet ni autora ni recenzenta. Biće prihvaćeni samo radovi koji su pozitivno ocijenjeni od strane recenzenata. Jedan od ključnih razloga recenzije jeste da se obezbijede citati i reference relevantne literature. Uređivački odbor zadržava pravo davanja komentara na formu rada prije prihvatanja istog za objavljivanje. Uređivački odbor nije u obavezi da objavljuje radove hronološki u odnosu na datum prijema istih ili u odnosu na redoslijed njihovog prihvatanja za objavljivanje. Nijedan značajan dio rada ne smije biti objavljen negdje drugo. Citiranje rezultata u ekstraktima, sažecima, apstraktima, disertacijama, master radovima, recenzijama i radovima pisanim za potrebe konferencije (do tri stranice, uključujući apstrakte, grafičke prikaze i reference) se neće smatrati publikacijom. Ukoliko rad sadrži rezultate koji su već objavljeni, autor/i moraju za objavljivanje istih dobiti prethodnu saglasnost autora koji je prvi objavio rezultate, te jasno citirati izvor. Kategorizaciju rada predlaže uređivački odbor u skladu sa prijedlozima recenzenata.


Učestalost izdavanja

Časopis će izlaziti dva puta godišnje (julu i decembru) na jeziku naroda BiH i apstrakti na engleskom jeziku.


Otvoreni pristup

Ovaj časopis - Sportske nauke i zdravlje,  omogućuje trenutni otvoren pristup cjelokupnom sadržaju u skladu s uvjerenjem kako javna dostupnost istraživačkih spoznaja podstiče veću razmjenu znanja i ideja, povezan je s povećanom čitanošću i većom citiranošću rada autora koji objavljuju u časopisima ovoga tipa. Otvoreni pristup putem DOISrpska i DOAJ.

Časopis ne naplaćuje naknadu za objavljivanje radova, kao ni njihovo čitanje i preuzimanje.


Indeksiranje i referisanje

- DOAJ
- erihplus.nsd.no
- ebscohost.com
- indexcopernicus.com
citefactor.org
- scholar.google.com
- doisrpska.nub.rs
- crossref.org
- road.issn.org
- cosmosimpactfactor.com