Poziv za učešće na Desetoj međunarodnoj konferenciji "Sportske nauke i zdravlje"

Organizatori
 • Panevropski univerzitet ''Apeiron'' Banja Luka
  (Fakultet sportskih nauka, Fakultet zdravstvenih nauka).
 • Gerlev Pe & Sport Academy, Slagelse, Danska
 • Kazakh National Pedagogical University Abai, Kazakstan
 • TIMS (fakultet za sport i turizam), Novi Sad, Srbija
 • Lipetsk State Pedagogical University. Lipetsk, Rusija

Datum održavanja
 • 12-13.3.2020. (četvrtak-petak)

Mjesto održavanja
Panevropski univerzitet ''Apeiron'', Vojvode Pere Krece 13, Banja Luka
Lokacija na:
DMS (degrees, minutes, seconds)
Latitude N 44,45,21,649
Longitude E 17,11,4,335
http://www.apeiron-uni.eu/saroota/Karta%20grada.pdf
http://www.apeiron-uni.eu/kontakti.html

Tematske oblasti Konferencije
 • Predškolsko vaspitanje u funkciji razvoja djece
 • Savremeno školsko fizičko vaspitanje u funkciji pravilnog rasta i razvoja djece i omladine
 • Savremeno fizičko vaspitanje i zdravlje mladih
 • Studentski sport kao faktor zdravog življenja
 • Sport u funkciji rekreacije građana, stanovništva i zdravlja
 • Sportsko rekreativne aktivnosti kao faktor borbe protiv stresa
 • Primjena sportsko-rekreativnih aktivnosti u promjeni načina života ljudi
 • Moderne sportsko-rekreativne aktivnosti (fitnes, ekstremni sportovi i dr.) i zdravlje vježbača
 • Korektivna gimnastika i kineziterapija u otklanjanju posturalnih poremećaja
 • Sport osoba sa posebnim potrebama u funkciji osposobljavanja za život i rad
 • Sport invalida kao faktor zdravlja i resocijalizacije
 • Vrhunski sport i zdravlje
 • Fizioterapija u sportu
 • Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika u sportu
 • Ostale aktuelne teme vezane za sportske nauke i zdravlje

Prijave

Molimo Vas da učešće na Konferenciji potvrdite slanjem kompletnog rada i blind kopije (kompletan rad bez podataka o autoru) do 01. marta 2020. godine, prijavom isključivo putem elektronske forme na stranici konferencije.
Sve informacije o Konferenciji možete pratiti putem web stranice www.siz-au.com.
Ove godine je najavljen dolazak autora iz preko 10 država.

U prijavi obavezno navedite:
 • prezime i ime autora (koautora)*;
 • instituciju iz koje dolazite i zanimanje;
 • podatke za kontakt (e-mail, telefon, adresu);
 • naslov rada i sažetak na jednom od jezika naroda BiH
  (do 150 riječi - font Times New Roman, veličina slova 12, prored 1)  i na engleskom jeziku;
 • ključne riječi (do 5 riječi) na jednom od jezika naroda BiH i na engleskom jeziku.

*Jedan autor (koautor), može biti prijavljen na najviše dva rada.
NA JEDNOM RADU MOGU BITI NAJVISE TRI AUTORA, U IZUZETNIM SLUCAJEVIMA, GDJE JE TO OPRAVDANO, BICE DOZVOLJEN IZUZETAK!

Za više detalja pročitajte Uputstvo za autore.

Kotizacija
Kotizaciju u iznosu od 100 KM (≈50 eur), po radu, možete uplatiti do 01. marta 2020. godine na žiro račun

Sberbank: 567-241-1100-0110-97 

Panevropskog univerziteta „Apeiron“ (sa naznakom ’“za Konferenciju’’).

Kotizacija obuhvata: akreditacioni materijal, koktel, sažetak zbornika radova (e-forma) i sertifikat. Zbornik radova (e-forma) će Vam biti uručen nakon recenzije radova od strane anonimne recenzentske komisije.

Sa željom da ćete Vašim učešćem na Desetoj međunarodnoj konferenciji "Sportske nauke i zdravlje" dati svoj naučni, stručni i društveni doprinos sportu i zdravlju, unaprijed se zahvaljujemo.

KONTAKT:

Fakultet sportskih nauka

Sportske nauke i zdravlje   E-mail: siz@apeiron-edu.eu

dekan prof. dr Velibor Srdić: +387 (0) 51 247 924; 

E-mail: velibor.g.srdic@apeiron-edu.eu;

prodekan prof. dr Osmo Bajrić: +387 (0) 51 247 936; 

E-mail: osmo.s.bajric@apeiron-edu.eu;

Sekretar konferencije – Srboljub Vuković +387 65 310 686

E-mail: srboljub.m.vukovic@apeiron-edu.eu

Fakultet zdravstvenih nauka

dekan doc. dr Liljana Stojanović Bijelić: +387 (0) 51 247 923;

E-mail:ljiljana.v.stojanovicbjelic@apeiron-edu.eu;

prodekan doc. dr Branislav Mihajlović: +387 (0) 51 247 935;

E-mail: branislav.r.mihajlovic@apeiron-edu.eu;

prodekan doc. dr Gordan Bajić;

E-mail: gordan.z.bajic@apeiron-edu.eu;


U Banjoj Luci, 14.11.2019 godine
Za Organizacioni odbor,
Prof. dr Velibor Srdić, predsjednik