Program rada VIII Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje"

09:30-10:30    REGISTRACIJA UČESNIKA
Doček učesnika Konferencije, registracija učesnika, uplata kotizacije, uručenje akreditacionog materijala, prostorije Panevropskog univerziteta ’’Apeiron’’, Pere Krece 13, 78 000 Banja Luka.

10:30-12:00    PLENARNA SJEDNICA (Amfiteatar 1)
  • uvodna riječ / Prof.dr Velibor Srdić, Dekan Fakulteta sportskih nauka Banja Luka
  • pozdravne riječi predstavnika različitih institucija
  • uvodni referati

"Problemi i dileme identifikacije mladih sportskih talenata u vrhunskom sportu sa aspekta zdravlja"
(Prof. dr Milan Čoh, Univerzitet u Ljubljani)

"Pretilost i posturalni status djece i adolescenata"
(Prof. dr Osmo Bajrić, Panevropski Univerzitet "Apeiron" Banja Luka)

"Zdravstveni fitnes – istina ili marketing"
(Prof. dr Dušan Perić, Univerzitet "Edukons" Novi Sad)

"Aerobni kapacitet i značaj VO2 max u uslovima opterećenja visokog intenziteta kod sportista’’
(Prof. dr Milisav Ćutović, Panevropski univerzitet "Apeiron" Banja Luka)

"Softverske i menadžment tehnologije u društvu zasnovanom na znanju’’
(Akademik prof. dr Predrag Dašić, Fakultet za strateški i operativni menadžment, Beograd)12:00-13:00   Koktel sa zakuskom (Aula)

13:00-15:00   Rad po sesijamaPOSLJEDNJE OBAVJEŠTENJE AUTORIMA
Poštovane koleginice i kolege, molimo Vas da se pridržavate Programa rada Konferencije i da radove izlažete u vremenu do 10 minuta. Na raspolaganju će Vam biti računar, video bim, grafoskop i tabla za pisanje.

Podsjećamo Vas da uplatu kotizacije možete obaviti u prostorijama Panevropskog univerziteta ’’Apeiron’’ Banja Luka, (prema informacijama koje ste dobili u Pozivu za konferenciju) službenom licu Univerziteta, prilikom akreditiranja.


Želimo Vam dobrodošlicu i uspješan rad!
U Banjoj Luci, 13.03.2018. god.                           

za Organizacioni odbor Konferencije
Prof.dr Velibor Srdić, predsjednik