UVODNIČARI NA PLENARNOJ SESIJI X MEĐUNARODNE KONFERENCIJE ’’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’

Na nedavno održanoj sjednici Naučnog odbora Konferencije utvrđena je lista predavača na plenarnoj sesiji:

  1.   Prof.dr Dušan Mitić, Univerzitet u Beogradu, sa temom ’’Podrška aktivnom i zdravom stilu života’’,
  2.   Prof.dr Damir Knjaz, Univerzitet u Zagrebu, sa temom ’’Fizička aktivnost, starenje i zdravlje’’ i
  3.   Prof.emeritus Mirjana Vojinović-Miloradov, Univerzitet u Novom Sadu, sa temom ’’Magična struktura tečne vode, zdravlje i sport’’.

Radovi za Konferenciju svakodnevno pristižu i nadamo se tradicionalno velikom odazivu. Posebno će se za vrijeme održavanja iste, angažovati studenti sa Fakulteta sportskih nauka i Fakulteta zdravstvenih nauka, koji će u kabinetima Univerziteta biti volonterski angažovani na mjerenju krvnog pritiska, triglicerida i određivanju tjelesnog sastava.