Novi broj časopisa

Novi jubilarni 10. broj Časopisa ''Sportske nauke i zdravlje'' je dostupan online.  Ponosni smo na ovaj mali jubilej našeg Časopisa i zahvalni svim autorima koji su u ovih dvadeset brojeva, svojim radovima doprinijeli da Časopis „Sportske nauke i zdravlje“, postane referentan i da se nalazi u Scopus citatnoj bazi. 

Do sada, u proteklih deset godina, je objavljen 171 rad, od čega: originalnih naučnih radova 87, preglednih radova 24, kratkih saopštenja 46 i stručnih radova 14. Nastavljamo i dalje davati naš doprinos nauci. 

Zaokružujući desetogodišnji ciklus u kome živi naš Časopis, pozivamo kolege stručnjake i istraživače da svoja znanja, dileme, iskustva, istraživanja, riječju svoje misli, i dalje iznose javno, publikujući svoje radove u Časopisu „Sportske nauke i zdravlje“. Srećna 2021. godina i zdravi bili! 

UREDNIŠTVO ČASOPISA