Trenutni broj

Časopis / Trenutno izdanje
Volume 11, Issue 1 (2021)

Indeks sadržaja
Članci

Korisnička evaluacija kvaliteta sportsko-rekreativnih programa
     Radomir Zrnić, Milan Nešić, Gorana Tešanović
16-28
PDF
Morfološke karakteristike kao prediktivni faktor biotičkih motoričkih znanja
     Vladan M. Pelemiš, Ivan Prskalo, Zoran Momčilović, Vladimir Momčilović
29-43
PDF
Uticaj trenažnog procesa na stabilnost i mobilnost lokomotornog aparata
     Zoran Milić, Dejan Savićević, Aleksandar Tomić, Darijan Ujsasi, Nenad Jerković
65-73
PDF
Analiza razlika trkačkih performansi vrhunskih evropskih i latinoameričkih nogometaša
     Adnan Ademović, Adi Palić, Ekrem Čolakhodžić, Almir Popo
86-93
PDF
Korektivna gimnastika - obavezan predmet za učitelje i vaspitače
     Živković Vuković Jelena Andrea, Buišić Svetlana
108-114
PDF