Specifikacija strukture motoričkih sposobnosti mladih košarkaša u Bugarskoj

Volume 1, Issue 1 (2011)

Specifikacija strukture motoričkih sposobnosti mladih košarkaša u Bugarskoj
Lyudmil Petrov
Apstrakt: 
Ovaj rad predstavlja istraživanje motoričkih sposobnosti mladih košarkaša, rađeno različitim analizama tokom perioda od 20 godina- 1986, 1996 i 2006. godine.
U istraživanju je učestvovalo 55 košarkaša iz Škole sporta u Velikom Trnovu iz Košarkaškog kluba ‘’Etar’’, koji su 12-18 godina starosti. Istraživanjem su dobijeni antropometrijski i brzinsko-snažmi indikatori, kao i indikatori opšte i specijalne izdržljivosti i funkcionalni laboratorijski indikatori.
Ključne riječi: 
košarka, mladi košarkaši, motorička sposobnost
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
  1. Bachvarov, M. (1979) Sports-pedagogical science and applied researches. CS BSFS, Sofia.
  2. Bachvarov, M. (2003) Sportologiya. ed. Publishing House, Bolid – INS, Sofia.
  3. Petrov, L. (1994) Study on motor preparation of young basketball players. PhD thesis, Sofia.
  4. Tsvetkov, V. (2009) Theory and methods of teaching basketball. NSA Press, Sofia.
  5. Zhelyazkov, C., & Dasheva, E. (2002) Fundamentals of sports training. Guerra Art Ltd., 117-136, Sofia.