Razlike u funkcionalnim sposobnostima džudista različitog uzrasta

Volume 1, Issue 1 (2011)

Razlike u funkcionalnim sposobnostima džudista različitog uzrasta
Milovan Bratić, Mirsad Nurkić, Nemanja Stanković
Apstrakt: 
Džudo je eksplozivni sport koji zahteva visok nivo anaerobnog kapaciteta, zbog čestih naprezanja velikog intenziteta, ali i dobro razvijenu aerobnu izdržljivost zbog efikasnog procesa oporavka između uzastopnih mečeva. utvrditi razlike u funkcionalnim sposobnostima džudista, različitog hronološkog uzrasta, tokom pripremnog perioda. Uzorak ispitanika činilo je ukupno 60 džudista (30 kadetskog i 30 juniorskog uzrasta). Parametri anaerobnog kapaciteta (maksimalna i prosečna snaga) procenjivani su laboratorijskim Vingejt testom, dok je aerobna izdržljivost procenjivana standardizovanim višestepenim testom na ručnom i nožnom bicikl-ergometru.

Analiza dobijenih podataka pokazala je da džudisti juniorskog uzrasta u odnosu na kadete imaju statistički značajno veće vrednosti parametara relativna maksimalna i relativna prosečna snaga. Međutim, džudisti kadetskog uzrasta su imali značajno bolje vrednosti maksimalne potrošnje kiseonika, kao parametara aerobne izdržljivosti, u odnosu na juniore. Dobijeni rezultati ukazuju na neophodnost povećanja obima aerobnih treninga kod džudista juniorskog uzrasta, u cilju povećanja izdržljivost koja je neophodna za turniski tip takmičenja.
Ključne riječi: 
džudo, anarobni kapacitet, aerobna izdržljivost, testiranja
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
 1. Astrand, P.O. & Rodahl, K. (1986). Textbook of work physiology, Physiological bases of exercise 3rd edition. New York: McGraw-Hill.
 2. Bratić, M., & Đurašković R. (2000). Somatometrical characteristics and functional abilities of high quality young judo fighters. Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta, 36(2), 57-66.
 3. Bratić, M., Radovanović, D., Nurkić, M., & Kafentarakis, I. (2007). Functional characteristics as determinants of competition success in cadets judo players. Proceedings of 10th Sport Kinetics International Conference (pp. 250-253). Belgrade: Internetional Association of Sport Kinetics Warsaw & Faculty of Sport and Physical Education Belgrade.
 4. Borkowski, L., Faff, J., & Straczewska-Czapowska, J. (2001). Evaluation of the aerobic and anaerobic fitness in judoists from the Polish national team. Biology of Sports, 18, 107-117.
 5. Callister, R., Callister, R.J., & Staron, R.S. (1991). Physiological characteristics of elite judo athletes. International Journal of Sports Medicine, 12, 196–203.
 6. Classens, A.L., Beunen, G.P., Wellens, R., & Geldof, G. (1987). Somatotype and body structure of world top judoists. Journal of Sports Medicine, 27, 105-113.
 7. Ebine, K., Yoneda, I., & Hase, H. (1991) Physiological characteristics of exercise and findings of laboratory tests in Japanese elite judo athletes. Médecine du Sport, 65, 73–79.
 8. Nakajima,T., Y. Moriwaki, M. Takeuchi, H.Wakayama, H. Tanaka, R.Okuda (1999). International Comparison for Fundamental Phvsical Fitness for Elite Judo Athletes. l,h IJF Judo Conference (str.52-57). Birmingham: IJF.
 9. Radovanović, D., Nurkić, M., & Radovanović, N. (2006). Physiological profile of elite judo players competing in the lower weight categories. Proceedings of the 8th International Congress of the Sports Medicine Association of Greece, Thessaloniki, Greece (pp. 239-243). Thessaloniki: Sports Medicine Association of Greece.
 10. Sterkovvicz, S. & Emerson, F. (2000). A Comparison of Techniques Used by Lighthweight and Heavyweight Judoist During the World and Olympic Tournaments (1995 - 1999). UF, Research paper, 2000.
 11. Sikorski, W.G., Mickiewicz, G., Maole, B. & Laska, C. (1987). Structure of the content and work capacity of the judoists. Polish Judo Association. Warsaw, Poland: Institute of Sport.
 12. Sterkowicz, S., & Franchini, E. (2000). Tehniques used by judoists during the World and Olympic tournaments 1995-1999. Human Movement, 2, 24-33.
 13. Thomas, S.G., Cox, M.H., Legal, Y., & Verde, T.J. (1989). Physiological profiles of the Canadian national judo team. Canadian Journal of Sports Sciences, 3, 142–147.