Dobrobiti treninga snage za žene treće životne dobi

Volume 7, Issue 2 (2017)

Dobrobiti treninga snage za žene treće životne dobi
Marko DM. Stojanović, Patrik Drid, Dejan Madić, Sergej M. Ostojić
Apstrakt: 
Osnovni cilj ovog istraživanja je utvrđivanje kinezioloških razlika u pristupu i načinu treniranja u oblasti Crossfita i Bodybuildinga, sa stanovišta njegovih kinezioloških, antropoloških i tehničkih obilježja, kao i utvrđivanje razlike između rekreativaca i sportaša u angažiranosti u programima Crossfita i Bodybuildinga. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 84 ispitanika, i to: 48 rekreativaca i 36 sportaša. Rezultati istraživanja pokazuju da se daleko veći broj rekreativaca bavi Bodybuildingom u odnosu na sportaše. Ono što je osnovna karakteristika ovog istraživanja jeste to, da ni rekreativci, a ni sportaši nisu dovoljno informirani o programu Crossfita i da ga nedovoljno primjenjuju u rekreativnim i trenažnim aktivnostima.
Ključne riječi: 
vežbanje, sarkopenija, eksplozivna snaga
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
 1. Bašić, M. & Bašić, D. (2008). Trening s girjama (Kettlebells) u kondicijskom treningu sportaša i rekreativaca, Zagreb, 6. Međunarodna konferencija „Kondiciona priprema“.
 2. Boyle, M. (2004). Funkctional Training for Sport Champaingn: Human Kinetics.
 3. Đurković, N. (2011).  Funkcionalni trening - najbolji mogući trening za ono što vas čeka u realnom životu - www.sportfitnessaveti.blogspot.hr – Bosanski Brod.
 4. Freeman, R. (2007). Kettlebells Training for High Quality of Life. (http://www.dragodoor.com/articles/kettlebell-training-for-a-high-quality...)
 5. Jurak, I. (2015).  Funkcionalni trening kao prevencija i rehabilitacija, Blue-Gym, stručni članak-http://blue-gym.com/savjeti-strucnjaka/funkcionalni-trening/223-funkcion....
 6. Mikić, B. (2005)., Fitness & Wellness, Mostar, Nastavnički fakultet.
 7. Mikić, B., Bajrić, O., Stanković, N., Ivanek, V. & Petrović, Z. (2016.) Application of Functional training ih high Sports and Recreation. Banja Luka. Sports Science And Health, volume 6, issue 2.
 8. Mikić, B. & Bašinac, I. (2014). Kondicijska priprema, Univerzitet u Travniku, Travnik.
 9. Mikić, B. & Hadžić, S. (2000). Osnovi Bodybuildinga, Tuzla, Filozofski fakultet.
 10. Mikić, B. & Mešić, M. (2008). Priprema BodyBuildera za takmičenje, Tuzla D.O.O „off-set“, Tuzla.
 11. Mikić, B., Zeljković, M. & Stanić, D. (2006). Neurofiziološka i biomehanička struktura pokreta. Mostar. Univerzitet u Mostaru Nastavnički fakultet.
 12. Mlinarič, M. (2012). Funkcionalni trening, Zagreb, 10. Međunarodna konferencija „Kondicijska priprema sportaša“.
 13. Pocrnja, B. (2016). Kineziološka analiza u načinu planiranja i programiranja treninga u Body buildingu i crossfitu. Travnik. Magistarski rad. Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku
 14. http://gol.dnevnik.hr/clanak/ostali_sportovi/crossfit-sport-u-kojem-rekr....
 15. http://workout.ba/primjer-funkcionalnog-crossfit-treninga/