Program

09:30-10:30   REGISTRACIJA UČESNIKA

Doček učesnika Konferencije, registracija učesnika, uplata kotizacije, uručenje akreditacionog materijala - prostorije Panevropskog univerziteta ’’Apeiron’’, Pere Krece 13, 78 000 Banja Luka.

10:30-12:00  PLENARNA SJEDNICA (Amfiteatar 1)

  • uvodna riječ
    Prof.dr Velibor Srdić, Dekan Fakulteta sportskih nauka Banja Luka
  • pozdravne riječi predstavnika različitih institucija
  • uvodni referati:

Damir Sekulić
AGILNOST I ZDRAVSTVENI STATUS - RAZVOJ I VALIDACIJA SPECIFIČNIH MJERNIH PROTOKOLA

Branislav Mihajlović
UTICAJ ISHRANE NA FAKTORE RIZIKA HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI

Marijana Mladenović
SPORTSKA PSIHOLOGIJA - OD NAUKE DO PRAKSE

12:00-13:00   KOKTEL SA ZAKUSKOM (AULA)

Habul Ćamil, Čolakhodžić Ekrem, Vele Esved, Senad Bajrić
RAZLIKE U VENTILACIJSKIM SPOSOBNOSTIMA DJEČAKA I DJEVOJČICA U UZRASNOM PERIODU OD 10 - 15 GODINE

Halasi Szabolcs, Lepeš Josip, Papp Robert
CORRELATIONS BETWEEN MOTOR COMPETENCES AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AT PRIMARY SCHOOL CHILDREN

Slađana Selak
UTICAJ STILA ŽIVOTA NA BMI OBIM STRUKA I OBIM KUKOVA

Nikola Ilić, Anka Šmitran Đurić, Željko Sekulić, Slavko Dragosavljević
UČESTALOST DEFORMITETA KIČMENOG STUBA I STOPALA KOD BANJALUČKIH SPORTISTA

Kada Delić – Selimović, Vesna Bratovčić, Azra Buljubašić
MULTIDIMENZIONALNA PROCJENA STAVOVA MLADIH OSOBA PREMA OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Dora Marić, Šime Veršić, Jelena Rodek
DOPING FAKTORI U KOŠARCI; ANALIZA RAZLIKA IZMEĐU JUNIORA I SENIORA

Marin Vidović ,Boris Metikoš, Nataša Zenić
TJELESNO VJEŽBANJE STARIJIH OSOBA – NEKA RAZMATRANJA

Mirjana Landika, Vanja Sredojević, Radmila Bojanić
KONSOLIDACIJA KORELACIJE RANGA SA MARKETING AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI USPOSTAVE SISTEMA KVALITETA U OKVIRU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Naser Lahu, Sylejman Miftari
THE EFFICIENCY OF PHYSIOTHERAPY IN THE TREATMENT OF FROZEN SHOULDER

Naser Lahu, Sylejman Miftari
THE INFUELCE OF THE CERVICAL TRACTION AND MANIPULATIVE METHODES IN A REPORT WITH CHONIC CERVICALGIA

Oliver Krička
PROCJENA UHRANJENOST DJECE OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA U BANJA LUCI

Marko Badrić, Darjan Vlahov, Maja Pušić
KINEZIOLOŠKA AKTIVNOST I SLOBODNO VRIJEME DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Relja Kovač, Nemanja Stankovic, Vladmir Antić
INCIDENCE AND PREVENTION OF INJURIES IN COMBAT SPORTS

Gabrilo Goran
STAVOVI I ZNANJA O DOPINGU I PREHRAMBENOJ SUPLEMENTACIJI KOD VRHUNSKIH PLIVAČA U ADOLESCENTSKOJ DOBI


Osmo Bajrić, Slobodan Goranovic, Darko Božić, Aleksa Stanković
MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE KAO PREDIKTOR REZULTATSKE USPJEŠNOSTI U TESTOVIMA AGILNOSTI KOD KADETA U FUDBALU

Osmo Bajrić, Branislav Krunić, Gordan Bajić, Behudin Bajgorić
IZOKINETIČKA DIJAGNOSTIKA KAO METODA PROCJENE MIŠIĆNE SNAGE

Branko Đukić, Mane Mirković, Snežana Vujanović, Branislav Strajnić
IZOKINETIČKO TESTIRANJE SNAGE NATKOLENE MUSKULATURE MLADIH SPORTISTA

Mirjana Landika, Vanja Sredojević, Radmila Bojanić
PRINCIPI MATEMATIČKE FORMULACIJE MATRIČNE STRUKTURE OPTIMALNE MARKETING STRATEGIJE U SPORTU

Nikola Foretić, Miodrag Spasić, Marko Radić
POZICIJSKE RAZLIKE U REAKTIVNOJ I NEREAKTIVNOJ AGILNOSTI MLADIH NOGOMETAŠA

Barbara Gilić, Ognjen Uljević, Ante Tokić
UTJECAJ MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA REAKTIVNU I NEREAKTIVNU AGILNOST MLADIH NOGOMETAŠA

Dean Kontić, Marino Ninčević, Nataša Zenić
PRIJEDLOG NOVE BATERIJE TESTOVA ZA PROCJENU PLIVAČKIH VJEŠTINA

Iva Rupić, Matko Lulić, Mia Perić
FIZIOLOŠKE PROMJENE NAKON IZVOĐENJA SLOBODNE RUTINE MJEŠOVITOG DUETA U UMJETNIČKOM PLIVANJU

Relja Kovač, Darko Božić, Ismet Bašinac, Minevra Jahić Šivšić
ANALIZA KVANTITATIVNIH PROMJENA SITUACIONO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI MLADIH KARATISTA POD UTICAJEM TROMJESEČNOG PROGRAMA RADA

Kostovski Zharko, Iber Alaj, Aleksovska V Lence
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS FACTOR OF SUCCESS IN KARATE ATHLETES

Darko Božić, Slobodan Goranović, Relja Kovač, Nikola Ilić
UTICAJ FLEKSIBILNOSTI NA REZULTATE TESTOVA SITUACIONE MOTORIKE U FUDBALU

Egzon Shalja, Shkeljzen Shalja, Afrim Selimi
KANONIČKA KORELACIONA ANALIZA MORFOLOŠKIH I KOGNITIVNIH DIMENZIJA KOD VRHUNSKIH RVAČA

Abedin Ibrahimi, Vildane Jašari, Edon Ibrahimi
FAKTORSKA STRUKTURA BAZIČNO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD MLADIH ODBOJKAŠICA

Nikolov Igor, Anastasovski Ivan, Aleksovska-Veličkovska Lence , Naumovski Milan
DIFFERENCES IN THE ATTITUDES OF THE NATIONAL IDENTITY EXAMPLES AND THE NATIONAL BASKETBALL REPRESENTATION DEPENDING ON THE ETHNIC

Vesna Jovanova-Simeva
STRUKTURA SPORTSKOG MENADZMENTA U MAKEDONSKIM SPORTSKIM KLUBOVIMA

Nikola Prvulović, Miljan Hadzović
KOMPARATIVNA ANALIZA TEHNIKE TRI NAJBOLJA REZULTATA U ATLETSKOJ DISCIPLINI BACANJA KOPLJA

Marko Mazalica
DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI FUDBALERA KAO OSNOV PROGRAMIRANJA TRENAŽNOG RADA

Katjuša Pernuš, Blaž Lešnik, Srboljub Vuković
THE INFLUENCE OF SPECIFIC BODY STRUCTURE PARAMETRES TO THE SUCCESS OF YOUNGER CATEGORIES IN ALPINE SKIING

 

Senad Bajrić, Osmo Bajrić, Saša Jovanović
PREDIKTORSKE VRIJEDNOSTI MORFOLOŠKO-MOTORIČKIH OBILJEŽJA NA USPJEŠNOST IZVOĐENJA PRESKOKA U SPORTSKOJ GIMNASTICI

Osman Lačić, Osmo Bajrić, Azra Lačić, Ćamil Habul
FIZIOLOŠKO OPTEREĆENJE UČENIKA SPORTISTA I NESPORTISTA TOKOM SATA TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA

Miroljub Mosurović, Vladan Pelemiš, Danica Džinović
MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE UČENIKA U ODNOSU NA  REZIDENCIJALNI STATUS NA TERITORIJI OPŠTINE ZEMUN

Miroljub Mosurović, Vladan Pelemiš
RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA UČENIKA USLOVLJENE  MESTOM STANOVANJA

Milan Nešić, Dušan Perić, Velibor Srdić, Bela Muhi
STUDENTS’ LEVEL OF STRESS AS RELATED TO SOME INDICATORS OF LIFESTYLE

Branimir Mikić, Asim Bojić, Zoran Petrović, Semir Bojić
UTVRĐIVANJE ZNAČAJNOSTI GLOBALNIH KVANTITATIVNIH PROMJENA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA NAKON EKSPERIMENTALNOG TRETMANA

Tonči Bavčević, Damir Bavčević
CONSTRUCTION AND VALIDATION OF A QUESTIONNAIRE EVALUATING THE  MODALITIES OF COMMUNICATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

Sanjin Džajić, Danijela Kuna
RAZLIKA U INTRINZIČNOJ MOTIVACIJI KOD UČENIKA SREDNJE ŠKOLE U ODNOSU NA UZRAST

Miroljub Mosurović
RAZLIKE U FUNKCIONALNIM SPOSOBNOSTIMA UČENIKA

Kada Delić – Selimović, Vesna Bratovčić
FAKTORSKA STRUKTURA LATENTNOG BAZIČNOG MOTORIČKOG PROSTORA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE

Velibor Srdić, Srboljub Vuković
KVALITATIVNE PROMJENE MORFOLOŠKO-MOTORIČKIH OBILJEŽJA PREDŠKOLACA POD UTICAJEM PROGRAMA FIZIČKOG VJEŽBANJA

Velibor Srdić, Meta Zagorc
PLESNE ORGANIZACIJE U SVIJETU

Fahrudin Mavrić, Adem Mavrić
DUŽINA BACANJE LOPTE RAZLIČITIH TEŽINA

Đorđo Bjeljac
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U SPORTU

POSLJEDNJE OBAVJEŠTENJE AUTORIMA

Poštovane koleginice i kolege, molimo Vas da se pridržavate Programa rada Konferencije i da radove izlažete u vremenu do 10 minuta. Na raspolaganju će Vam biti računar, video bim i tabla za pisanje.
Podsjećamo Vas da uplatu kotizacije možete obaviti i u prostorijama Panevropskog univerziteta ’’Apeiron’’ Banja Luka, (prema informacijama koje ste dobili u Pozivu za konferenciju) službenom licu Univerziteta, prilikom akreditiranja.

Želimo Vam dobrodošlicu i uspješan rad!
U Banjoj Luci, 12.03.2019. god.                          
za Organizacioni odbor Konferencije
Prof.dr Velibor Srdić, predsjednik