Novosti


Objavljen novi broj časopisa "Sportske nauke i zdravlje"

Objavljen je novi broj naučno-stručnog časopisa iz oblasti sportskih i medicinsko-rehabilitacionih nauka,
"Sporske nauke i zdravlje".

Individualnim tekstovima možete pristupiti na:
www.siz-au.com/casopis/trenutni-broj

Kategorija: 

Održana sedma konferencija “Sportske nauke i zdravlje”

Sedma međunarodna konferencija ”Sportske nauke i zdravlje” održana je 10. marta 2017. godine u organizaciji Panevropskog univerziteta‘’Apeiron’’ Banja Luka i njegovih članica, Fakulteta sportskih nauka i Fakulteta zdravstvenih nauka. Konferencija je uvrštena u rang listu kategorisanih skupova Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske kao naučni skup sa međunarodnim učešćem.
Pročitajte saopštenje...
Pogledajte galeriju fotografija...
Pogledajte snimak konferencije...

Kategorija: 

Uvodničari na plenarnoj sesiji

Poštovani
Velika nam je čast i zadovoljstvo predstaviti vam uvodničare na našoj 7. Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Sportske nauke i zdravlje“, koja će se održati 10.03.2017. godine na
Panevropskom Univerzitetu „Apeiron“ u Banja Luci.


Uvodničari na plenarnoj sesiji su:
  • Prof. dr. Saša Pantelić, Fakultet Sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu, koji će govoriti na temu „Zdravstveni fitness i nivo uhranjenosti djece“.
  • Drugi uvodničar, prof. dr. Damir Marjanović, Internacionalni univerzitet Burch,  koji će govoriti na temu „Sportska genetika između teorije i prakse“.
  • Treći uvodničar je prof. dr. Marko Badrić, Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu, koji će govoriti na temu „Analiza kurikuluma tjelesne i zdravstvene kulture“.


Sa poštovanjem,
Predsjednik Organizacionog odbora
Doc.dr Velibor Srdić

Kategorija: 

Održan VI naučni skup “Sportske nauke i zdravlje”

MINISTARSTVO KONFERENCIJU KATEGORISALO KAO NAUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Šesta međunarodna naučna konferencija ”Sportske nauke i zdravlje“ održana je u petak, 11. marta ove godine.
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske Konferenciju je uvrstilo u rang listu kategorisanih skupova kao naučni skup sa međunarodnim učešćem.

Preko 150 naučnih radnika iz Srbije, Rusije, Hrvatske, Makedonije, Češke, Mađarske, Kazhstana i Crne Gore sa 59 naučnih i stručnih radova dalo je doprinos aktuelnim temama u oblasti sporta i zdravlja.
Prof.dr Franja Fratrić u uvodnom izlaganju govorio je o “Stresu, mentalnoj snazi i adaptacionom ciklusu u sportskom treningu”.
Takođe, jedan od uvodničara Konferencije, Miodrag Kastratović, član Komiteta svjetske plesne organizacije za ples osoba sa posebnim potrebama, rekao je da su konferencije ovog tipa veoma važne, s obzirom na to da se pojedinačnim rješenjima dolazi do bitnih zajedničkih zaključaka kako poboljšati kvalitet života. Auditorijumu je izložio referat pod nazivom “Primjena  jednostavnih plesnih i „muzičkih“ slika u cilju poboljšanja motoričkih sposobnosti osoba sa posebnim potrebama”. Doc.dr Marko Stojanović govorio je o temi “ Dobrobiti treninga snage za žene treće životne dobi”.
Konferencija je namijenjena profesorima fizičke kulture, sportskim trenerima, ljekarima, pedagozima, psiholozima, sportskim organizacijama, sportskim menadžerima i drugim stručnjacima, koji su vezani za oblasti iz sporta i zdravstva.
Ove godine pokrovitelji su Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.
Suorganizatori naučnog skupa su Nacionalni pedagoški univerzitet iz Kazahstana, Pedagoški univerzitet Lipeck iz Rusije, Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad i Sportska akademija Gerlev, Danska.

- Upućujemo sve pohvale Konferenciji koja se bavi pitanjem osoba sa invaliditetom, koje zaslužuju posebnu osjetljivost svakog demokratskog društva, naglasio je zamjenik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, doktor Milan Latinović, koji je otvorio skup. Dodao je i to da je, danas, kada su sportski rezultati i takmičenja podignuti na jedan viši nivo, gdje se traže veći fizički napori koji mogu biti opasni po zdravlje, vrlo važan naučni pristup i mišljenje stručnjaka, te da iz ovih razloga Ministarstvo podržava diskusiju na nivou koji nudi ova Konferencja.

Doc.dr Velibor Srdić, prodekan Fakulteta sportskih nauka rekao je da su naučna i stručna saopštenja pokazala sinergiju medicinskih, zdravstvenih i sportskih nauka sa ciljem da se današnjem čovjeku pomogne u kvalitetnijem koncipiranju filozoije života u kojoj čovjek treba da koristi svoje „kretne“ resurse radi očuvanja zdravlja.

- Istraživanja su ukazala na to da se sportsko – rekreativnim sadržajima mogu rješavati mnogi zdravstveni poremećaji, ali i preventivno djelovati na iste, poručio je prodekan.
Panevropski univerzitet dva puta godišnje izdaje i međunarodni časopis „Sportske nauke i zdravlje“koji je indeksiran u više međunarodnih citatnih baza.

Banja Luka, 11. mart 2016. godina
Služba za odnose sa javnošću


Kategorija: 

Aktuelno - Šesta međunarodna konferencija

Šesta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" održaće se 11.3.2016. godine u organizaciji Panevropskog univerziteta ''Apeiron'' Banja Luka i njegovih članica Fakulteta sportskih nauka i Fakulteta zdravstvenih nauka.
Tematske oblasti konferencije su: Predškolsko vaspitanje u funkciji razvoja djece, Savremeno školsko fizičko vaspitanje u funkciji pravilnog rasta i razvoja djece i omladine, Savremeno fizičko vaspitanje i zdravlje mladih, Studentski sport kao faktor zdravog življenja, Sport u funkciji rekreacije građana - stanovništva i zdravlja,

Sportsko - rekreativne aktivnosti kao faktor borbe protiv stresa, Primjena sportsko-rekreativnih aktivnosti u promjeni načina života ljudi, Moderne sportsko-rekreativne aktivnosti (fitnes, ekstremni sportovi i dr.) i zdravlje vježbača, Korektivna gimnastika i kineziterapija u otklanjanju posturalnih poremećaja, Sport osoba sa posebnim potrebama u funkciji osposobljavanja za život i rad, Sport invalida kao faktor zdravlja i resocijalizacije, Vrhunski sport i zdravlje i ostale aktuelne teme vezane za sportske nauke i zdravlje.

Konferencija je namijenjena profesorima fizičke kulture, sportskim trenerima, ljekarima, pedagozima, psiholozima, sportskim organizacijama, sportskim menadžerima i drugim stručnjacima, koji su vezani za oblasti iz sporta i zdravstva.

Za više detalja posjetite stranicu:
Poziv za učešće na VI međunarodnoj konferenciji "Sportske nauke i zdravlje"
.

Vizija

Sportske nauke svoje postojanje baziraju na znanjima iz fundamentalnih naučnih oblasti (biologije, medicine, filozofije, istorije, fizike, hemije), a potom i iz sociologije, psihologije, pedagogije, kibernetike i drugih nauka. Paralelno sa "oslanjanjem" na navedene nauke, sport, kao pre svega društveni, ali i biološki fenomen, razvijao se i razvija u samosvojnu nauku, koja još uvijek, zbog, pre svega svoje multidisciplinarnosti, nije definisana do kraja.

Misija

Kako bi se jedan veoma bitan segment sportske nauke-zdravlje i uticaj sporta na zdravlje ljudi još bolje definisao, stvorena je ideja da se upravo i na ovakav način, organizovanjem stručno-naučnog skupa pod nazivom "SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE", da konkretan doprinos nastojanjima sporta i medicine da ljudi budu zdraviji i time sposobniji za život i rad, a da im sistematsko bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima postane stil ili način života.

Kategorija: 
Prijavi se na RSS - Novosti