Poziv za učešće na IX međunarodnoj konferenciji

Deveta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" održaće se 15.3.2019. godine u organizaciji Panevropskog univerziteta ''Apeiron'' Banja Luka i njegovih članica Fakulteta sportskih nauka i Fakulteta zdravstvenih nauka.

Tematske oblasti konferencije su: Predškolsko vaspitanje u funkciji razvoja djece, Savremeno školsko fizičko vaspitanje u funkciji pravilnog rasta i razvoja djece i omladine, Savremeno fizičko vaspitanje i zdravlje mladih, Studentski sport kao faktor zdravog življenja, Sport u funkciji rekreacije građana - stanovništva i zdravlja,

Sportsko - rekreativne aktivnosti kao faktor borbe protiv stresa, Primjena sportsko-rekreativnih aktivnosti u promjeni načina života ljudi, Moderne sportsko-rekreativne aktivnosti (fitnes, ekstremni sportovi i dr.) i zdravlje vježbača, Korektivna gimnastika i kineziterapija u otklanjanju posturalnih poremećaja, Sport osoba sa posebnim potrebama u funkciji osposobljavanja za život i rad, Sport invalida kao faktor zdravlja i resocijalizacije, Vrhunski sport i zdravlje, Fizioterapija u sportu, Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika u sportu, kao i ostale aktuelne teme vezane za sportske nauke i zdravlje.

Konferencija je namijenjena profesorima fizičke kulture, sportskim trenerima, ljekarima, pedagozima, psiholozima, sportskim organizacijama, sportskim menadžerima i drugim stručnjacima, koji su vezani za oblasti iz sporta i zdravstva.

Kliknite na ovaj link za više informacija o načinu učešća i prijavi radova.