Poster prezentacije sa 10. konferencije "Sportske nauke i zdravlje"

Nikolina Nalesnik 

PUŠENJE KAO FAKTOR RIZIKA 

>>Preuzmite prezentaciju<<

 

Nataša Šinik 

MONITORING SERUMSKE KREATIN KINEZE KOD SPORTISTA

>>Preuzmite prezentaciju<<

 

Sara Obradović 

MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE OSAM NAJBOLJIH MUŠKIH EKIPA SA EVROPSKOG PRVENSTVA U ODBOJCI 

>>Preuzmite prezentaciju<<

 

Sara Obradović 

MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE OSAM NAJBOLJIH ŽENSKIH EKIPA SA EVROPSKOG PRVENSTVA U ODBOJCI 

>>Preuzmite prezentaciju<<Ivana Radić 

IZLOŽENOST INFEKCIJI 

>>Preuzmite prezentaciju<<

 

Jelena Bjelošević 

ŠIRENJE BOLESTI VAZDUHOM 

>>Preuzmite prezentaciju<<

 

Sara Zrilić 

MODELI BOSTI 

>>Preuzmite prezentaciju<<

 

Marko Bogojević 

DRŽANJE TIJELA I OCJENJIVANJE DRŽANJA TIJELA 

>>Preuzmite prezentaciju<<

 

Jovica Lazarević 

METODIKA OBUKE OSNOVNOG SKIJAŠKOG ZAVOJA

>>Preuzmite prezentaciju<<