Doc. dr Velibor Srdić (Interviju)


Interviju sa doc. dr Veliborom Srdićem, sekretarom 6. međunarodne naučne konferencije ”Sportske nauke i zdravlje”.