Uticaj uglovnih vrijednosti segmenata tijela na dužinu izbačaja kugle u projekciji (z) ose

Volume 7, Issue 1 (2017)

Uticaj uglovnih vrijednosti segmenata tijela na dužinu izbačaja kugle u projekciji (z) ose
Osmo Bajrić, Alija Biberović, Zlatan Saračević, Branimir Mikić
Apstrakt: 
Istraživanje je provedeno na uzorku vrhunskog bacača kugle, reprezentativca BiH, s ciljem utvrđivanja značajnosti i veličine uticaja uglovnih vrijednosti (A) segmenata tijela u projekciji (z) ose na dužinu izbačaja kugle 0.1 s prije izbačaja.
Uzorak varijabli predstavljali su uglovni položaji (A) segmenata tijela snimljeni 0.1 s prije izbačaja kugle, njih dvadeset jedan, koji su činili prediktorski skup varijabli. Prilikom izbora varijabli vodilo se računa da one zadovoljavaju osnovne metrijske karakteristike (validnost, relijabilnost, objektivnost, osjetljivost) i usklađene sa tehnologijom i instrumentarijem koji je korišten prilikom snimanja i utvrđivanja njihovih kinematičkih parametara.
Za utvrđivanje značajnosti i veličine uticaja kinematičkih parametara pojedinih segmenata tijela bacača kugle – uglovnih (A) vrijednosti u projekciji (z) ose 0.1 s prije izbačaja kugle (prediktorski skup varijabli) na dužinu izbačaja (domet) kugle (kriterijska varijabla), primjenjena je regresiona analiza. Rezultati regresione analize ukazuju na to da postoji statistički značajan uticaj uglovnog položaja (A) segmenata tijela u projekciji (x) ose na dužinu izbačaja kugle 0.1 s prije izbačaja.
Analizom uticaja pojedinačnih varijabli uglovnog položaja (A) u  projekciji (z) ose, može se vidjeti da najveći i statistički značajan pozitivan uticaj na kriterijsku varijablu, dužina izbačaja u vremenu 0,1 s prije  izbačaja ima varijabla, uglovni položaj lijevog ramena u nivou sedmog vratnog pršljena (AzLC7R). U trenutka izbačaja do 0.1 s prije ugaonog položaja lijevog ramena u nivou sedmog vratnog pršljena u osi (z) došlo je kao posljedica povezanosti uglovnog (A) kretanja u vertikalnom opružanju tijela ose (z) u odnosu na projekciju kretanja sprave odnosno  trenutka  izbačaja.
Ključne riječi: 
bacanje kugle, rotaciona tehnika, kinematika, regresiona analiza
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
 • Bartonietz, K. (1994). The energy relationship in rotational and glide shot put techniques. Modem Athtete and Coach 32 (2), 7-10.
 • Čoh, M., & Štuhec, S. (2008). Trodimenzionalna kinematička analiza rotacione tehnike bacanja kugle, Univerzitet u Ljubljani, Fakultet za šport, Institut za kineziologiju, Biomehanička dijagnostika i metode u atletskom treningu, Urednik:  Čoh Milan, str. 15-25.
 • Dempster, W.T. (1955). Space requirements of the seated operator. Wright-Petterson Air Force  Base, Ohaio.
 • Gemer G.V., (1990).  Overview of the Shot Put technique, New Studies in Athletics, 5 (1) 31-34.
 • Goldman W., Bartonietz K., & Oesterreich R. (1997). Rotational technique: A model for the long term preparation of yung athlets, New Studies in Athletics, 12, (4) 35-48.
 • Hubbard, M., Neville, J., & Scott, J. (2001). Dependence of release variables in the shot put. Journal of Biomechanics, 34, 449-456. 
 • Lanka, J. (2000). Shot puting In Biomechanics in sport (izdao V.M. Zatsiorsky), str.435- 457 Internacional Olympic Commitee.
 • Luhtanen, P., Blomqvist, M., & Vanttinen, T. (1997). A comparasion of two elite shot  putters using the rotational shot put technique. New Studies in Athletics, 12   (4), 25-33.
 • Mikić. B., & Biberović, A. (2001). Rotaciona tehnika bacanja kugle, Homosporticus. Vol-3, No-1, str. 91-95. Sarajevo.
 • Oesterreich, R., Bartonietz, K., & Goldmann, W. (1997). Rotational technique; A model for  the long-term preparation of  young athletes. New Studies in Athletes, 12  (4), 35-48.
 • Palm, V. (1990). Some biomechanical observations of the rotational shot put. Modern Athlete and Coach, Adelaide 28 (3), 15-18.
 • Rasmussen, B. (2005). Spin to Win. Part l; Introduction to Rotational Shot  put. 
 • Stepanek J., & Sušanka, P. (1987). Discus throw: Results of biomechanic study, New Studies in  Athletics, vol 2, 1:25-36.