Razvojna neuronauka u funkciji senzornog i perceptivnog razvoja dece

Volume 7, Issue 1 (2017)

Razvojna neuronauka u funkciji senzornog i perceptivnog razvoja dece
Svetlana Lazić
Apstrakt: 
Predmet rada je uviđanje doprinosa razvojne neuronauke u kontekstu senzornog i perceptivnog razvoja dece ranog uzrasta. U jaslicama se to ostvaruje kroz proces nege koja je sastavni deo vaspitanja.
Senzorni i perceptivni razvoj čine bazu na koju se nadovezuju čulne impresije protkane kroz socijalno iskustvo i mentalnu preradu i kao takve tvore doživljaj.
Zbog značaja koji ima u životu deteta, vaspitača u dečjim jaslicama je potrebno razumeti kao nekoga ko je sposoban da prepozna dečja osećanja, da ’uđe’ u njih, da ih usmerava i da ponudi sadržaje kojima će podstaći ostvarivanje detetovog punog potencijala.
Ključne riječi: 
dete ranog uzrasta, dečje jaslice, razvojna neuronauka, senzorni i perceptivni razvoj, vaspitač
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
 • Delić, V. (2014). Fizika zvuka. Pristupljeno 17.04.2017. na: http://vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2014/03/AT-1-Fizika-zvuka.pdf
 • Kiš Miljković, T. (2015). Kako se majčino mleko prilagođava bebinim potrebama? Pristupljeno 17.04.2017. na: http://superbeba.com/2015/01/24/kako-se-majcino-mleko-prilagodava-bebini...
 • Klemenović, J. (2009). Savremeni predškolski programi. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „MihailoPalov“.
 • Lazić, S. (2013). Konstruktivizam – paradigma predškolskog vaspitanja i obrazovanja 21. veka. U: D. Perić (ur.), Razvojne karakteristike deteta predškolskog uzrasta, str. 19-28. Dostupno na: http://www.tims.edu.rs/wp-content/uploads/2014/10/Zbornik-radova-2013.pdf
 • Lazić, S., Muškinja, I. & Majkić, K. (2016). U svetu senki – vodič kroz podršku detetu žrtvi porodičnog nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Akreditovan seminar ZUOV, kataloški broj 598. Dostupno na: http://katalog2016.zuov.rs
 • Miljak, A. (2009). Življenje djece u vrtiću. Zagreb: SM Naklada d.o.o.
 • Pekçetin, S., Akı, E., Üstünyurt, Z. & Kayıhan, H. (2016). The Efficiency of Sensory Integration Interventions in Preterm Infants. Perceptual and Motor Skills, 123(2), 411-423.
 • Pijaže, Ž. & Inhelder, B. (1988). Intelektualni razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Pravilnik o Opštim osnovama predškolskog programa (Prosvetni glasnik broj 14/2006).
 • Shlain, T., Sawyer, S. & Goldberg, N. (2012). BRAIN POWER: From Neurons to Networks. Pristupljeno 18.02.2016. na: https://www.youtube.com/watch?v=zLp-edwiGUU
 • Siegel, D., Payne Bryson, T. (2015). Razvoj dječjeg mozga. Split: Harfa.
 • Stefanović-Stanojević, T. (2005). Emocionalni razvoj ličnosti. Niš: Prosveta.
 • Stojić, O., Divljan, S. & Avramov, N. (2010). Adaptacija dece jaslenog uzrasta u kontekstu teorije afektivne vezanosti: iskustva predškolskih ustanova Srema. Primenjena psihologija, Br. 4, 357-376.
 • The Secret Life of Babies (2014). Oxford Scientific Films LTD. Pristupljeno 20.02.2017. na: http://www.pbs.org/video/2365621954/
 • Colić, V. (1997). Dečje jaslice – gledane iz antropološkog ugla. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Čuturić, N. (1993). Prve tri godine života. Zagreb: Školska knjiga.
 • Vigotski, L. (1977). Mišljenje i govor. Beograd: Nolit.
 • Vojvodić, P. (2016). Opažanje (percepcija). Pristupljeno 20.02.2017. na: http://psihocentrala.com/zivotne-teme/psihijatrija-i-psihologija/opazanj...
 • Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (Sluzbeni glasnik RS broj 18/2010).
 • When Children Speak More Than One Language (2014). Ontario: Best Start Resource.