Analiza razlika u brzini plivanja kraul tehnikom između plivača i vaterpolista

Volume 8, Issue 1 (2018)

Analiza razlika u brzini plivanja kraul tehnikom između plivača i vaterpolista
Edin Mirvić, Senad Bajrić, Osmo Bajrić, Milomir Trivun
Apstrakt: 
Istraživanje je provedeno na ukupnom uzorku od 50 ispitanika podijeljenom u dvije grupe, od kojih je prvu grupu činilo 25 ispitanika-plivača i drugu grupu 25 ispitanika-vaterpolista Plivačko-vaterpolo kluba “Dabar” iz Sarajeva, uzrasne dobi 12 – 14 godina. Osnovni cilj istraživanja bio je utvrđivanje razlika u brzini plivanja kraul tehnikom u disciplinama 25m, 50m i 100m između plivača i vaterpolista Plivačko-vaterpolo kluba “DABAR” iz Sarajeva. Analizirano je vrijeme za koje ispitanici plivaju kraul tehnikom svaku dionicu posebno: 25m (BK25M), 50m (BK50M) i 100m (BK100M). Za utvrđivanje razlika u brzini plivanja kraul tehnikom na dionicama 25m, 50m i 100m kraul tehnikom između plivača i vaterpolista primijenjena je analiza rezultata T-testa za nezavisne uzorke. Na osnovu analize rezultata T-testa za nezavisne uzorke može se konstatovati da postoji statistički značajna razlika između plivača i vaterpolista u brzini plivanja u sve tri kriterijske varijable (BK 25M), (BK50M), (BK100M.
Ključne riječi: 
brzina, plivači, vaterpolisti,analiza razlika, T-test
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
  • Anderson, M., Hopkins, W., Roberts, A., & Pyne, D. (2008). Ability of test measures to predict competitive performance in elite swimmers. Journal of Sports Science, 26(2), 123–130.
  • Babin, B. (2012). Individualizirani oblik rada u funkciji individualizacije rada u obuci neplivača // Zbornik radova 12. Hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača / Ružić, Elida (ur.). Rijeka, Hrvatska: Udruga kineziologa grada Rijeke, 40-41.
  • Duraković, Z., Mišigoj-Duraković, M. (2006). Does Chronological Age Reduce Working Ability? //Collegium Antropologicum, 30, 1; 213-219.
  • Dopsaj, М. (1993). Metodologija pripreme vrhunskoh ekipa u sportskim igrama, Naučna Knjiga, Beograd.
  • Snyder, P. (2008). Water polo for Players & Techers of Aquatics. Los Angeles, CA: Los Angeles Olympic Foundation.
  • Madić, D., Okičić, T.,  Aleksandrović, M. (2007). Plivanje (plivanje). Niš, Srbija.
  • Milanović, D. (2007). Teorija treninga. Kineziološki fakultett, Sveučilišta u Zagrebu
  • Leko, G. i D Zoretić  (2008). Utjecaj nastave plivanja po bolonjskom sustavu na razvoj brzine plivanja na 50 m kraul tehnikom. 17. LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE
  • Zoretić, D., Wertheimer, V., Fajdetić, M. (2010). Doprinos brzine segmenata kraul tehnike na rezultat plivanja 25 m kraul kod plivača plivačke škole. Kondicijska priprema sportaša. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 532-536
  • Wertheimer, V. i Zoretić, D. (2010). Primjena vježbi brzine, agilnosti i eksplozivne snage u plivanju. Kondicijska priprema sportaša 2010. Zagreb, Hrvatska.